02 8430 203

Posamezen obrok šolske prehrane se lahko odjavi.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Starši lahko odjavijo prehrano po telefonu: 02 843 02 05

Dostopnost